Maatwerk afgestemd op de cliënt
Elke behandeling is maatwerk. Ik stem de aanpak speciaal op de cliënt af. Aan de hand van opgestelde doelen bied ik passende werkvormen aan. Hierbij is de muzikale improvisatie een belangrijk middel. Ik observeer hoe de cliënt met zichzelf, met mij als tegenspeler, met opdrachten en de instrumenten omgaat. Binnen een veilige situatie kan de cliënt experimenteren met nieuw gedrag, emoties en contact maken. Tijdens het observeren en behandelen maak ik een vertaalslag naar het dagelijks leven van de cliënt. Ik werk ook met kleine groepen. Er kan geluisterd worden naar muziek, gepraat over muziek en alle emoties die daar bij komen kijken! Onder maatwerk wordt ook verstaan dat ik op locatie kom bij de diverse cliënten.

Exacte informatie en tarieven zijn aan te vragen via: info@ritmevanherinneringen.nl