Doelen
Doelstellingen waaraan je kunt werken in muziektherapie zijn:

  • Emoties leren herkennen en uiten
  • Reguleren en het verbeteren van de stemming
  • Vergroten van het zelfvertrouwen; verminderen van faalangst
  • Dementie: Muziek kan bepaalde emoties oproepen en daarmee de gemoedstoestand van een patiënt positief beïnvloeden. Het geheugen wordt getraind.
  • Verwerken van een ziekte of handicap
  • Verwerken van rouw

Muziektherapie?
Muziektherapie is een therapievorm, waarbij muziek het non-verbale middel is om mensen te helpen met problemen op emotioneel, sociaal, gedragsmatig, cognitief en lichamelijk gebied. De muziek is hierbij dus niet het doel, maar het middel. Muziektherapie is geen muziekles. Het doel is dus niet om noten te leren lezen of een instrument goed te leren bespelen. Voor muziektherapie is geen muzikale voorkennis nodig. Instrumenten zijn of worden geschikt gemaakt om er zonder enige ervaring op te spelen. Muziektherapie is geschikt voor alle leeftijden. In de muziektherapie werk ik zowel ctief als receptief. Actief betekent dat ik samen met de cliënt muziek maak, bijvoorbeeld op de gitaar, drums, xylofoon, percussie-instrumenten,  of via zang en stemexpressie. Receptief betekent dat ik samen met de cliënt naar muziek luister.